Levezetett szabályok

A Hitori szabályzatából további szabályok is levezethetőek. Néhány a leghasznosabbak közül:

- Ha egy sorban vagy oszlopban egy szám fehér, akkor abban a sorban és oszlopban minden hasonló szám fekete lesz.
- Ha egy sorban vagy oszlopban két azonos szám egy harmadikat fog közre, akkor ez a középső cella fehér lesz. (Mivel a két szám közül az egyik biztosan fekete, és egymás mellett nem lehet két fekete cella, a középső cellának fehérnek kell lennie.)
- Ha egy sorban vagy oszlopban három ugyanolyan szám van közvetlenül egymás mellett, a középső fehér, és a két szélső fekete lesz. (Mivel minden más kombináció esetén két fekete cella kerülne egymás mellé.)
- Ha egy szám egy sorban háromszor szerepel, és ebből kettő egymás mellett található, akkor a harmadik fekete lesz. (Mivel az egymás mellettiek közül az egyiknek fehérnek kell lennie.)
- Ha egy mező olyan helyen van, hogy ha besatíroznánk, akkor a fehér mezők nem lennének egybefüggőek, akkor ez a cella fehér lesz.
- Ha egy szám olyan helyen van, hogy két másik, egymással azonos sorban vagy oszlopban lévő és azonos értékű szám közül bármelyik lenne fekete, akkor neki fehérnek kell lennie ahhoz hogy a fehér cellák egybefüggőek legyenek, akkor ez a szám fehér lesz. (Mivel a másik kettő közül valamelyik mindenképp fekete.)
- Ha egy saroktól vízszintesen egy cellányira két ugyanolyan szám szerepel föggőlegesen (vagy függőlegesen egy cellányira két ugyanolyan szám vízszintesen), akkor a saroktól távolabbi szám sarokhoz közelebbi szomszédja fehér lesz.

pl.

1237
2762
1598
42 96

Itt a jobb alsó két kilencesre igaz a fenti megállapítás, ezért a 8-as fehér lesz. (Mivel a két kilences közül az egyik fekete lesz. Ha az alsó lesz fekete, akkor a 8-as azért lesz fehér, mert feketeként elvágná a 6-ost a többi fehértől, és így azok nem lennének egybefüggőek. Ha a felső lesz fekete, akkor a 8-as a szomszédos cellája, ezért kell fehérnek lennie.)

- Ha egy sorban vagy oszlopban egy szám kétszer szerepel, és az egyik szám jobb vagy bal oldalán egy olyan szám szerepel, amilyen a másik szám ugyanezen oldalának sarkával érintkezik, akkor ez utóbbi két szám által érintett 2 négyzet fehér lesz.
pl.

1237
2762
1598
4296

A fenti 1-2-es és a lenti, sarkukkal érintkező 1-2-esekre igazak a fenti feltételek, ezért a 4-es és az 5-ös fehér lesz. (Mivel a fenti 1-2-es érintkezik, ezért nem lehet mindkettő fekete, tehát a lenti 1-2 valamelyikének feketének kell lennie, és a 4-5 az egyik ilyen fekete cella szomszédja lesz.)

jpa2009. okt.

Hiba jelentéseHiba jelentése

Kapcsolódó trükkök

Összes trükk

Hozzászólások

Hozzászólás írásához jelentkezz be vagy lépj be Facebookkal!